Tieliikenteen automaation sääntelyhanke

Godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik och beredning av behövlig nationell lagstiftning

LVM032:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik samt nationell reglering bereds.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM032:00/2021

Ärendenummer VN/12724/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.5.2021 – 30.6.2023

Datum för tillsättande 4.5.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Kirsi Miettinen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 342 570
[email protected]

Mål och resultat

Att utnyttja automatiseringen inom vägtrafiken i Finland.

Sammandrag

Godkännande av ändringar i konventionen om vägtrafik samt nationell reglering bereds.

Utgångspunkter

Inom projektet bereds de nationella bestämmelser som ändringen av Wienkonventionen om vägtrafik (som för närvarande är under godkännandeprocessen) tillåter och som gör det möjligt att använda automatiska körsystem.