RP med förslag till ändring av lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

LVM035:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Esitetään uutta lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM035:00/2021

Ärendenummer VN/13219/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 27.4.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 27.4.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

RP med förslag till lag om tidsbegränsat stöd för anskaffning av fordon som drivs med alternativa drivkrafter och för konvertering av fordon så att de drivs med alternativa drivkrafter
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  39/2021
  45/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  11.11.2021
 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 220/2021

I den nuvarande lagen 971/2017 föreslås att man fogar in stöd som linjerats i vägkartan för fossilfri trafik samt att villkor och varaktighet för stöden som ska förändras läggs till. I samband med beredningen granskas om det för tydlighetens skull är motiverat att föreslå en ny lag och att upphäva den befintliga lagen eller om man lägger fram ett förslag om att den gällande lagen ska ändras.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Maria Hyvönen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 090
[email protected]

Mål och resultat

Edistää liikenteen käyttövoimien asteittaista vähäpäästöistymistä osana fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä.

Sammandrag

Esitetään uutta lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta.

Utgångspunkter

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan fossiilittoman liikenteen tiekartta. Osana tiekartan toimenpiteitä tehdään muutoksia ja laajennetaan nykyisiä hankinta- ja konversiotukia.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut