RP med förslag till ändring av lagen om stöd för anskaffning av eldrivna personbilar, stöd för anskaffning av gasdrivna lastbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

LVM035:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Esitetään uutta lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM035:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 27.4.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande 27.4.2021

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

HE laiksi vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoiselle käyttövoimalle toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.8.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  39/2021
  44/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Voimassaolevaan lakiin 971/2017 esitetään lisättäväksi fossiilittoman liikenteen tiekartassa linjatut tuet sekä muutettavaksi olemassa olevien tukien ehtoja ja kestoa. Valmistelun yhteydessä tarkastellaan onko kokonaisuuden selkeyden vuoksi perusteltua esittää uutta lakia ja voimassa olevan lain kumoamista vai esitetäänkö voimassa olevaa lakia muutettavaksi. Esitys annetaan täydentävän talousarvion yhteydessä.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Ytterligare uppgifter

 • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Maria Hyvönen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 090
[email protected]

Mål och resultat

Edistää liikenteen käyttövoimien asteittaista vähäpäästöistymistä osana fossiilittoman liikenteen tiekartan toimenpiteitä.

Sammandrag

Esitetään uutta lakia vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivan ajoneuvon hankinnan sekä ajoneuvon vaihtoehtoisella käyttövoimalla toimivaksi muuntamisen määräaikaisesta tukemisesta.

Utgångspunkter

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti liikenteen päästöt vähintään puolitetaan vuoteen 2030 mennessä vuoden 2005 tasosta. Tavoitteen saavuttamiseksi laaditaan fossiilittoman liikenteen tiekartta. Osana tiekartan toimenpiteitä tehdään muutoksia ja laajennetaan nykyisiä hankinta- ja konversiotukia.