Helsinki – Tallinn tunnel task force - Report of the main findings

LVM039:00/2018 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM039:00/2018

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 28.2.2018

Mål och resultat

Työryhmän tehtäviin kuuluu selvittää mahdollisten jatkotutkimusten tarvetta ja niiden rahoitusta. Työssä huomioidaan helmikuussa valmistuneen FinEst Link -selvityksen tulokset ja suositukset. Lisäksi työssä on huomioitava tunnelin laajemmat taloudelliset vaikutukset, rahoitukseen liittyvät kysymykset, kuljetuksen ja logistiikan yhteydet sekä liiketoimintamallit, sujuvat matkaketjut ja tuleva teknologinen kehitys.

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriö on koonnut työryhmän arvioimaan mahdollisia jatkotoimia helmikuussa valmistuneen Helsingin ja Tallinnan rautatietunnelin FinEst Link -loppuraportin pohjalta.