Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab

LVM039:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa muutettaisiin Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkennettaisiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.
Ehdotuksen tavoitteena muuttaa Yleisradio Oy:n julki

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM039:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 16.6.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 16.6.2020

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 7 § i lagen om Rundradion Ab
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.8.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  44/2020
  51/2020
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  17.12.2020
 • 4

  Författningen har antagits

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkenettaisiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää. Ehdotuksen tavoitteena muuttaa Yleisradio Oy:n julkisen palvelun tehtävän määrittelyä niin, että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on tarkentaa Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä lain 7 §:ssä ja mahdollistaa se, että Yleisradio voi jatkossakin tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun yleisradiotoimintaa. Ehdotus rajoittaisi Yleisradion mahdollisuutta tarjota tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää. Tavoitteena muuttaa sääntelyä niin, että se olisi EU:n valtiontukisääntelyn mukainen. Ehdotetut säännökset selventäisivät nykyistä sääntelyä kaupallisen median toimintaympäristön kannalta.

Sammandrag

Hankkeessa muutettaisiin Yleisradio Oy:sta annetun lain 7 §:ää niin, että siinä tarkennettaisiin Yleisradion julkisen palvelun tehtävän sääntelyä. Ehdotetut säännökset rajoittaisivat Yleisradio Oy:n mahdollisuutta julkaista tekstimuotoisia sisältöjä osana julkisen palvelun tehtävää.
Ehdotuksen tavoitteena muuttaa Yleisradio Oy:n julki

Utgångspunkter

Medialiitto ry. (jäljempänä Medialiitto) teki Euroopan komissiolle 21 päivänä kesäkuuta 2017 valtiontukikantelun Yleisradiolle maksetusta valtiontuesta. Medialiitto pyysi Euroopan komissiota ratkaisemaan, saako julkisia varoja käyttää sellaisten tekstimuotoisten journalististen verkkosisältöjen tuottamiseen.

Euroopan komission kanssa käytyjen neuvotteluiden tuloksena Yleisradiota koskevaa lainsäädäntöä (7§) täsmennettäisiin vastaamaan valtiontukisääntelyn vaatimuksia.

Mer om ämnet