Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta

Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuesta

LVM040:00/2017 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM040:00/2017

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande 26.6.2017

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Ytterligare uppgifter