Regeringens proposition till riksdagen om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan om luftfart

LVM041:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM041:00/2021

Ärendenummer VN/17876/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 2.7.2021 –

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Lagberedning

RP om provisorisk tillämpning av avtalet och om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i avtalet om ett gemensamt europeiskt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 26.10.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  8/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 37/2022

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner avtalet om gemensamt luftrum mellan Europeiska unionen och dess medlemsstater, å ena sidan, och Qatar, å andra sidan, samt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i avtalet som hör till området för lagstiftningen.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Päivi Jämsä, Johtava erityisasiantuntija
tel. +358 295 342 138
[email protected]

Mer om ämnet