Godkännande och ikraftträdande av en resolution från internationella sjöfartsorganisationens (IMO) generalförsamlingens 32:a möte.

LVM041:00/2022 Projekt

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta. Muutokset tulee hyväksyä sekä saattaa voimaan samanaikaisesti muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM041:00/2022

Ärendenummer VN/30165/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 22.11.2022 –

Datum för tillsättande 22.11.2022

Kontaktperson
Tiina Ranne, Hallitusneuvos
tel. +358 295 342 036
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on saattaa voimaan kansainvälisessä merenkulkujärjestössä hyväksytyt, IMO-yleissopimuksen muutokset.

Päätöslauselmalla IMO:n yleissopimusta muutetaan IMO:n neuvoston kokoonpanon ja neuvoston kauden pituuden osalta. Neuvoston jäsenmäärä kasvaa 40 jäsenestä 52 jäseneen ja neuvoston kausi pidennetään kahden vuodesta neljään vuoteen. Lisäksi kaikista YK:n virallisista kielistä tulee yleissopimuksen todistusvoimaisia kieliä.

Sammandrag

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta. Muutokset tulee hyväksyä sekä saattaa voimaan samanaikaisesti muutosten kansainvälisen voimaantulon kanssa.

Utgångspunkter

IMOn yleiskokous on hyväksynyt 32. istunnossaan päätöslauselman, jolla muutetaan IMO-yleissopimusta.