Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift

LVM047:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Lakiin esitetään lisättäväksi kaasukäyttöisen raskaan kuorma-auton hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoa tai leasingia varten. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Lisäksi tehdään teknisiä muutoksia, kuten kumotaan romutuspalkkiota koskevat pykälät ja muutetaan lain nimi.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM047:00/2020

Ärendenummer VN/18408/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 19.8.2020 – 31.12.2020

Datum för tillsättande 19.8.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett klimatneutralt Finland som tryggar den biologiska mångfalden

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av lagen om skrotningspremie för personbilar, stöd för anskaffning av eldrivna personbilar och stöd för konvertering av personbilar till gas- eller etanoldrift
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 20.8.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  41/2020
  43/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  22.10.2020
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 154/2020

Lakiin 917/2017 sisällytettäisiin kaasukäyttöisen raskaan kaluston hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen (CNG tai LNG) raskaan kaluston ostoa tai leasingia varten. Tuki voitaisiin myöntää yksityiselle henkilölle tai yrityksellä. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Tukea myönnettäisiin lain voimaantulosta vuoden 2021 loppuun saakka tai niin kauan kuin määrärahoja on käytettävissä. Tuen myöntämisestä ja valvonnasta vastaisi Liikenne- ja viestintävirasto. Lisäksi lakiin tehtäisiin teknisiä muutoksia.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Mål och resultat

Edistää liikenteen käyttövoimien asteittaista vähäpäästöistymistä sekä kansallisen biokaasuohjelman tavoitteiden toteutumista.

Sammandrag

Lakiin esitetään lisättäväksi kaasukäyttöisen raskaan kuorma-auton hankintatukea koskevat säännökset. Tukea myönnettäisiin uuden kaasukäyttöisen kuorma-auton ostoa tai leasingia varten. Tuen suuruus porrastetaan hankintahinnan mukaan. Lisäksi tehdään teknisiä muutoksia, kuten kumotaan romutuspalkkiota koskevat pykälät ja muutetaan lain nimi.

Utgångspunkter

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti on laadittu kansallinen biokaasuohjelma, jolla otetaan käyttöön biokaasun tuotantopotentiaali sekä kehitetään Suomen elinvoimaisuutta ja edistetään ilmastotavoitteisiin pääsyä. Biokaasuohjelmassa tunnistetaan kaasun merkitys erityisesti raskaan kaluston päästövähennysten aikaansaamisessa. Biokaasuohjelman toteuttamiseksi kohdistetaan 1 milj. euroa rahoitusta kaasukäyttöisen raskaan kaluston hankintatukea varten. Hallituksen esityksen myötä säädetään tuen saamisen edellytykset.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut