Fortsättning av prisreglering för överföring av uppgifter om inledande identifiering

LVM051:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Tarkoituksena on jatkaa tällä hetkellä määräaikaisesti 31.3.2021 asti voimassaolevan ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM051:00/2020

Ärendenummer VN/19472/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 27.8.2020 – 1.4.2021

Datum för tillsättande 27.8.2020

Lagberedning

HE laeiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta sekä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta

Riksdagens svar EV 17/2021

Tarkoituksena on jatkaa tällä hetkellä määräaikaisesti 31.3.2021 asti voimassaolevan ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

KontaktpersonLaura Kolinen, kommunikationsministeriet

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2020

Kontaktperson
Laura Kolinen, Ylitarkastaja
tel. +358 295 342 023
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyn jatkamisella edistettäisiin toimivien tunnistusratkaisujen kehittymistä ja mahdollisuutta erilaisten välineiden käyttöönottoon vahvassa sähköisessä tunnistamisessa. Liikenne-ja viestintävirastolle ehdotetaan lisäksi uutta markkinatiedon keräämistä koskevaa tehtävää sääntelyn vaikuttavuuden seuraamiseksi sekä sen kehittämisen ja valvonnan tueksi. Myös lain henkilötietojen käsittelyä koskeviin säännöksiin ehdotetaan pääosin lakiteknisiä muutoksia sääntelyn ajantasaistamiseksi.

Sammandrag

Hankkeen tarkoituksena on edistää sähköisen tunnistamisen markkinoiden kehittymistä ja kilpailuedellytyksiä. Tarkoituksena on jatkaa tällä hetkellä määräaikaisesti 31.3.2021 asti voimassaolevan ensitunnistamisen ketjuttamisen enimmäishintasääntelyä.

Utgångspunkter

Tunnistuslakia muutettiin viimeksi keväällä 2019, jolloin säädettiin muun muassa ensitunnistamisen ketjuttamista koskeva kahden vuoden määräaikainen enimmäishintasääntely. Sääntely on voimassa 31.3.2021 asti. Nykyinen enimmäishintasääntely on vauhdittanut markkinoiden kehittymistä, mutta kehitys on vielä kesken.

Mer om ämnet

KM Beslut

KM Beslut