Tieliikennelain kokonaisuudistus

LVM053:00/2013 Lagstiftningsprojekt

Uudessa tieliikennelaissa säädettäisiin liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältäisi mm. liikennesäännöt ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja liikennevirhemaksusta säädettäisiin.

Esitys annettiin eduskunnalle 23. marraskuuta 2017.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM053:00/2013

Ärendenummer LVM/417/13/2013

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.10.2013 – 31.12.2017

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition HE 180/2017 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Antagen författning 75/2015

Mål och resultat

- Tieliikenteen käyttäytymistä koskeva sääntely muodostetaan yhdeksi kokonaisuudeksi, tieliikennelaiksi
- Liikenneturvallisuuden parantaminen
- Kävelyn ja pyöräilyn edistäminen
- Ympäristötavoitteiden tukeminen
- Uuden teknologian ja automatisaation huomioon ottaminen
- Lainsäädäntökokonaisuuden kohorenssin parantaminen, vähemmän sääntelyä
- Rakenteellinen ja sisällöllinen remontti, vähemmän sääntelyä
- Perustuslainmukaisuuden varmistaminen, säädöstason oikeellisuus
- Liikennesääntöjen, liikenteen lievien rikkomusten järjestelmän, liikenteen ohjausjärjestelmän ja ajoneuvojen käyttösäännösten kehittäminen ja mahdollinen uudistaminen
- Raitiovaunut kattavasti lainsäädännön piiriin

Sammandrag

Uudessa tieliikennelaissa säädettäisiin liikenteessä käyttäytymisestä. Laki sisältäisi mm. liikennesäännöt ja ajoneuvon käyttämistä tiellä koskevat säännöt. Myös liikenteenohjauksesta ja liikennevirhemaksusta säädettäisiin.

Esitys annettiin eduskunnalle 23. marraskuuta 2017.

Utgångspunkter

Tieliikennelakiin (267/1981) ja tieliikenneasetukseen (182/1982) on niiden voimaantulon jälkeen tehty lukuisia muutoksia. Sisältöä on siirretty muihin lakeihin ja alkuperäisiin säännöksiin on tehty lisäyksiä siten, että lainsäädäntö on kokonaisuutena vaikeasti hallittavissa. Säädösten uudistamiselle ja kokonaisuuden kohorenssin parantamiselle on vahvat perustelut.

Ytterligare uppgifter