Ändring av överenskommelsen om taxitrafik mellan Finland och Sverige (FördrS 11/2014)

LVM054:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Bakgrunden till ändringen av överenskommelsen är de författningsändringar om bedrivande av taxitrafik som trädde i kraft den 1 juli 2018. Ändringen skulle ändra överenskommelsen så att den motsvarar Finlands nationella lagstiftning. Dessutom ändras lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen (559/2012).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM054:00/2018

Ärendenummer LVM/1080/03/2018 , VN/9213/2019

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 19.8.2021 – 30.6.2023

Datum för tillsättande 15.6.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Lagberedning

RP om godkännande och sättande i kraft av överenskommelsen med Sverige om ändring av överenskommelsen om taxitrafik samt med förslag till lag om ändring av lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i överenskommelsen med Sverige om internationell taxitrafik på väg och om tillämpning av överenskommelsen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 12.8.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  38/2022
  45/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

  10.11.2022
 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 270/2022

Överenskommelsen ändras så att den motsvarar de nationella författningsändringar i fråga om taxitrafiken som trädde i kraft den 1 juli 2018.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Taksisopimuksen muuttaminen ja kansallisten säädösmuutosten valmistelu

Sammandrag

Bakgrunden till ändringen av överenskommelsen är de författningsändringar om bedrivande av taxitrafik som trädde i kraft den 1 juli 2018. Ändringen skulle ändra överenskommelsen så att den motsvarar Finlands nationella lagstiftning. Dessutom ändras lagen om sättande i kraft av de bestämmelser i överenskommelsen som hör till området för lagstiftningen och om tillämpning av överenskommelsen (559/2012).

Utgångspunkter

Suomen ja Ruotsin välinen taksiliikennesopimus ajantasaistetaan vastaamaan kansallisia lainsäädäntömuutoksia (laki liikenteen palveluista)

Mer om ämnet

KM Beslut 3.3.2023 11.42

KM Beslut 2.3.2023 15.12