Kansainvälisen majakkaliiton muutos kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöksi

LVM057:00/2021 Lagstiftningsprojekt

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM057:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.9.2021 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Sammandrag

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Utgångspunkter

IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.