Internationella fyrförbundets ändring till organisation för sjöfartsskydd

LVM057:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner den i Paris den 27 januari 2021 ingångna konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar (IALA) och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Det väsentliga innehållet i konventionen är att beskriva den rättsliga ställningen, målen, principerna, uppgifterna och förvaltnings-strukturen hos IALA.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM057:00/2021

Ärendenummer VN/16269/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 1.9.2021 – 20.12.2022

Datum för tillsättande 14.9.2021

Lagberedning

RP om godkännande och sättande i kraft av konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 38/2022
  Original uppskatting av föredragningsvecka 40/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 146/2022

Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar beslutade vid sin generalförsamling i maj 2014 att organisationens status bör omvandlas till en officiell internationell organisation och därmed bli en internationell organisation för navigeringsanordningar och fyrar. Omvandlingen av IALA:s status från en fransk privaträttslig förening till en internationell organisation förutsätter ett fördrag som staterna ratificerar enligt sina egna nationella förfaranden.

Ansvarig ministerTrafik- och kommunikationsminister Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti lailla ja asetuksella voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Sammandrag

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner den i Paris den 27 januari 2021 ingångna konventionen om inrättande av internationella organisationen för sjösäkerhetsanordningar (IALA) och att riksdagen antar en lag för att sätta i kraft de bestämmelser i konventionen som hör till området för lagstiftningen. Det väsentliga innehållet i konventionen är att beskriva den rättsliga ställningen, målen, principerna, uppgifterna och förvaltnings-strukturen hos IALA.

Utgångspunkter

IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.