Kansainvälisen majakkaliiton muutos kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestöksi

LVM057:00/2021 Lagstiftningsprojekt

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM057:00/2021

Ärendenummer VN/16269/2022

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 1.9.2021 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP godkännande av en konvention om inrättande av Internationella organisationen för navigeringsanordningar och fyrar (IALA)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  38/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Internationella föreningen för navigeringsanordningar och fyrar beslutade vid sin generalförsamling i maj 2014 att organisationens status bör omvandlas till en officiell internationell organisation och därmed bli en internationell organisation för navigeringsanordningar och fyrar. Omvandlingen av IALA:s status från en fransk privaträttslig förening till en internationell organisation förutsätter ett fördrag som staterna ratificerar enligt sina egna nationella förfaranden.

Ansvarig ministerLiikenne- ja viestintäministeri Harakka

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Tavoitteena on hyväksyä ja saattaa kansallisesti voimaan kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestön perustamisesta tehty sopimus.

Sammandrag

IALA (International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities), eli kansainvälinen majakkaliitto päätti toukokuun 2014 yleiskokouksessa, että järjestön status tulisi muuttaa viralliseksi kansainväliseksi järjestöksi, jolloin siitä tulisi kansainvälisen merenkulun turvalaitejärjestö. Tämä edellyttää valtiosopimusta.

Utgångspunkter

IALA:n statuksen muuttaminen ranskalaisesta yksityisoikeudellisesta yhdistyksestä kansainväliseksi järjestöksi edellyttää valtiosopimusta, jonka valtiot ratifioivat omien kansallisten menettelyjensä mukaisesti. Sopimus sisältää säännökset uuden kansainvälisen organisaation perustamisesta ja sen toiminnasta.