Tietoyhteiskuntakaari

LVM059:00/2011 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa valmistellaan tietoyhteiskuntakaari, johon sisällytetään n. 10 lakia.
Uusi tietoyhteiskuntakaari sisältäisi ainakin seuraavat lait: viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, verkkotunnuslaki, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista, laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, laki televisio- ja radiotoiminnasta, laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä ja laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista.

Pääteemoina valmistelussa ovat:
• päällekkäisten säännösten poistaminen sekä säänte-lyn vähentäminen ja selkeyttäminen,
• toimilupajärjestelmän uudistaminen,
• toiminnan harjoittajan velvoitteet, johon kuuluvat mm. HMV-sääntely ja yhdysliikenne,
• sähköisen viestinnän ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen,
• viranomaisten avustamisesta aiheutuneiden kustannusten korvausasiat,
• kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen sekä
• yksityisyyden suojaa koskevien säännösten tarkistaminen

Tietoyhteiskuntakaarta valmistellaan ...

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM059:00/2011

Ärendenummer LVM/1353/03/2011

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 9.12.2011 – 31.10.2014

Datum för tillsättande 30.9.2011

Lagberedning

Regeringsproposition HE 221/2013 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Antagen författning 917/20141163/20141162/20141164/20141165/20141217/2014

Mål och resultat

Tietoyhteiskuntakaaren tarkoituksena on poistaa sähköistä viestintää koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet sekä selkeyttää, ajanmukaistaa ja parantaa sääntelyä.

Sammandrag

Hankkeessa valmistellaan tietoyhteiskuntakaari, johon sisällytetään n. 10 lakia.
Uusi tietoyhteiskuntakaari sisältäisi ainakin seuraavat lait: viestintämarkkinalaki, sähköisen viestinnän tietosuojalaki, verkkotunnuslaki, laki radiotaajuuksista ja telelaitteista, laki lapsipornografian levittämisen estotoimista, laki televisio- ja radiotoiminnasta, laki eräiden suojauksen purkujärjestelmien kieltämisestä ja laki eräiden radiotaajuuksien huutokaupoista.

Pääteemoina valmistelussa ovat:
• päällekkäisten säännösten poistaminen sekä säänte-lyn vähentäminen ja selkeyttäminen,
• toimilupajärjestelmän uudistaminen,
• toiminnan harjoittajan velvoitteet, johon kuuluvat mm. HMV-sääntely ja yhdysliikenne,
• sähköisen viestinnän ja palveluiden jatkuvuuden turvaaminen,
• viranomaisten avustamisesta aiheutuneiden kustannusten korvausasiat,
• kuluttajansuojaa koskevien säännösten tarkistaminen sekä
• yksityisyyden suojaa koskevien säännösten tarkistaminen

Tietoyhteiskuntakaarta valmistellaan vuorovaikutteisesti eri sidosryhmien kanssa.

Utgångspunkter

Hallituksen kesäkuussa 2011 laatima ohjelma sisältää kirjauksen tietoyhteiskuntakaaresta, johon kootaan keskeiset sähköistä viestintää ja tietoyhteiskunnan palvelujen tarjontaa koskevat säännökset. Esimerkiksi elinkeinoelämä on ollut huolissaan sähköistä viestintää koskevan normiston hajanaisuudesta.