Radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annetun valtioneuvoston asetuksen muuttaminen

LVM059:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Taajuusasetuksen muuttamisen ja verkkotoimilupien myöntämisen tavoitteena on mahdollistaa langattoman laajakaistan laajempi käyttöönotto myös Ahvenanmaalla. Uusien verkkotoimilupien myöntäminen edellyttää, että Ahvenanmaan taajuusasetukseen tehdään muutoksia kyseiseen 700 megahertsin taajuusalueeseen.

Lisäämällä asetukseen muitakin sähköisten viestintäpalvelujen tarjontaan soveltuvia taajuusalueita, voitaisiin niitä hyödyntää tulevaisuudessa Ahvenanmaan maakunnassa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM059:00/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 3.9.2021 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Ahvenanmaan taajuusasetuksen muutoksen ensisijaisena tavoitteena on verkkotoimilupien myöntäminen langattomalle laajakaistalle 700 megahertsin (703-733 ja 758-788 MHz) taajuusalueella Ahvenanmaan maakunnassa. Tämä edellyttää muutosta radiotaajuuksien käytöstä ja taajuussuunnitelmasta Ahvenanmaan maakunnassa annettuun valtioneuvoston asetukseen (1244/2014). Asetusta tulisi muuttaa siten, että myönnettävät taajuudet ilmenevät asetuksesta tarkemmalla tasolla.
Säädöshankeen tavoitteena on samalla päivittää asetusta myös muiden taajuusalueiden osalta vastaamaan lähemmin Manner-Suomea koskevaa taajuusasetusta.

Utgångspunkter

Manner-Suomessa 700 megahertsin taajuudet on huutokaupattu jo vuonna 2016.