Kommunikationsministeriets förordning om Transport- och kommunikationsverkets avgiftsbelagda prestationer som gäller transport; Kommunikationsministeriets förordning om avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets prestationer som gäller elektronisk kommunikation; Kommunikationsministeriets förordning om administrativa frekvensavgifter och övriga avgifter som tas ut för Transport- och kommunikationsverkets frekvensförvaltningsprestationer

LVM065:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Esitetään annettaviksi liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston maksullisista suoritteista

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer LVM065:00/2021

Ärendenummer VN/24547/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 29.9.2021 – 31.12.2021

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Sammandrag

Esitetään annettaviksi liikenne- ja viestintäministeriön asetukset Liikenne- ja viestintäviraston maksullisista suoritteista

Utgångspunkter

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista suoritteista (1452/2019) voimassaolo päättyy 31.12.2021. Asetuksen liite on muutettu asetuksilla 472/2020, 974/2020 ja voimassa oleva liite 509/2021. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista perittävistä maksuista (1453/2019, muutettu 973/2020) voimassaolo päättyy 31.12.2021. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi.

Liikenne- ja viestintäministeriön asetus hallinnollisista taajuusmaksuista ja Liikenne- ja viestintäviraston taajuushallinnollisista suoritteista perittävistä muista maksuista (1454/2019, muutettu 975/2020) voimassaolo päättyy 31.12.2021. Asetus on uusittava sen voimassaolon päättymisen vuoksi.

Ytterligare uppgifter