TEN-T-revision

LVM070:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi TEN-T-asetukseksi 14.12.2021. Asetusehdotus sisältää TEN-T-verkon määrittelyn sekä vaatimukset, jotka TEN-T-verkon tulee täyttää.

Valtioneuvosto antoi asetusehdotuksesta U-kirjelmän eduskunnalle 17.2.2022.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM070:00/2021

Ärendenummer VN/24734/2021

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Uppgiftsklass Förordning utfärdas

Mandattid 24.11.2021 – 30.4.2024

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Kaisa Kuukasjärvi, Liikenneneuvos
tel. +358 295 342 030
[email protected]

Kontaktperson
Eeva Ovaska, Hallitussihteeri
tel. +358 295 342 354
[email protected]

Sammandrag

Euroopan komissio antoi ehdotuksen uudeksi TEN-T-asetukseksi 14.12.2021. Asetusehdotus sisältää TEN-T-verkon määrittelyn sekä vaatimukset, jotka TEN-T-verkon tulee täyttää.

Valtioneuvosto antoi asetusehdotuksesta U-kirjelmän eduskunnalle 17.2.2022.

Utgångspunkter

Asetusuudistuksen taustalla on Euroopan vihreän kehityksen ohjelma (Euroopasta ensimmäinen ilmastoneutraali maanosa) ja kestävän ja älykkään liikkumisen strategia, jonka tavoitteena on rautatieliikenteen ja sisävesiliikenteen edistäminen, kaupunkisolmukohtien roolin vahvistaminen kestävässä liikenteessä sekä digitaalisten ratkaisuiden edistäminen liikenteessä. TEN-T-asetusuudistus mahdollistaa kestävän ja älykkään liikkumisen strategian toteuttamisen infrastruktuurin osalta.

Ytterligare uppgifter