Åtagandet Finland i världstoppen: Investering i framtidens bredband

LVM074:00/2020 Projekt

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ja teleyritykset tekevät sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus myös tulevaisuudessa ja vahvistaa Suomen asemaa viestintäyhteyksien kärkimaana.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM074:00/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Maija Ahokas, Yksikön johtaja
tel. +358 295 342 390
[email protected]

Mål och resultat

Tavoitteena on huippunopeiden laajakaistayhteyksien kehittäminen siten, että ne ovat saatavilla kaikilla Suomessa ajasta ja paikasta riippumatta.

Sammandrag

Liikenne- ja viestintäministeriö, Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto Ficom ja teleyritykset tekevät sitoumuksen laajakaistayhteyksien parantamiseksi. Tavoitteena on taata laadukkaiden laajakaistayhteyksien saatavuus myös tulevaisuudessa ja vahvistaa Suomen asemaa viestintäyhteyksien kärkimaana.

Utgångspunkter

Hallitusohjelman mukaan kaikilla kotitalouksilla tulisi olla mahdollisuus käyttää vähintään 100 megabittiä sekunnissa yhteyksiä vuonna 2025. Huippunopean laajakaistan saatavuus Suomessa vaihtelee vielä suuresti alueellisesti ja paikallisesti riippuen myös nopeiden yhteyksien kysynnästä.