Valtioneuvoston periaatepäätös lentoliikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisestä

LVM083:00/2020 Projekt

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM083:00/2020

Ärendenummer VN/26275/2020

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Janne Mänttäri, Hallitusneuvos
[email protected]