T2 -arbetsgruppen

Arbetsgruppen för nästa tekniska övergång för terrestrial-tv

LVM098:00/2012 Projekt

Työryhmän tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa edistää siirtymistä uudempaan lähetystekniikkaan maanpäällisessä televisiotoiminnassa ja varmistaa siirtymän tehokas ja hallittu toteuttaminen

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer LVM098:00/2012

Projektets arrangör kommunikationsministeriet

Mandattid 5.12.2012 – 31.12.2023

Datum för tillsättande 5.12.2012

Kontaktperson
Kaisa Laitinen, viestintäneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa edistää siirtymistä uudempaan lähetystekniikkaan maanpäällisessä televisiotoiminnassa.

Sammandrag

Työryhmän tavoitteena on yhteistyössä alan toimijoiden kanssa edistää siirtymistä uudempaan lähetystekniikkaan maanpäällisessä televisiotoiminnassa ja varmistaa siirtymän tehokas ja hallittu toteuttaminen

Utgångspunkter

Siirtymällä antennitelevisiolähetyksissä uudempaan lähetystekniikkaan (DVB-T2) mahdollistetaan teräväpiirtolähetykset. Uudemman lähetystekniikan käyttö on lisännyt kanavanippujen lähetyskapasiteettia ja mahdollistanut televisiotoiminnan harjoittamisen suppeammalla taajuusalueella ja vapautuneiden taajuuksien osoittamisen langattoman laajakaistan käyttöön. Hallitus antoi eduskunnalle selontekona 26.9.2012 sähköisen median viestintäpoliittisen ohjelman, jossa arvioitiin kokonaisuutena antennitelevision tulevaisuutta. Selonteossa käsiteltiin muun muassa siirtymistä teräväpiirtolähetystekniikkaan. Työryhmä asetettiin valmistelemaan siirtymäsuunnitelma uudempaan maanpäällisen televisiotoiminnan jakelutekniikkaan siirtymisen jouduttamiseksi toimikaudelle 5.12.2012-31.12.2016. Työryhmän toimikautta on jatkettu 31.12.2020 saakka uudempaan lähetystekniikkaan siirtymisen tehokkaan ja hallitun toteuttamisen varmistamiseksi. Työryhmän toimikautta on joulukuussa 2020 jatkettu 31.12.2023 saakka.