Nationell plan för anpassning till klimatförändringen 2030

Statsrådets redogörelse för den nationella planen för anpassning till klimatförändringen 2030

MMM035:00/2021 Projekt

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen är en del av det klimatpolitiska planeringssystemet enligt klimatlagen. Beredningen av planen inleddes hösten 2021.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer MMM035:00/2021

Ärendenummer VN/22704/2021

Projektets arrangör jord- och skogsbruksministeriet

Mandattid 5.10.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Karoliina Pilli-Sihvola, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 162 100
[email protected]

Mål och resultat

Suunnitelma kattaa vuoteen 2030 asti keskeiset tavoitteet ja toimet, joilla varaudutaan ja sopeudutaan muuttuvan ilmaston vaikutuksiin.

Sammandrag

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen är en del av det klimatpolitiska planeringssystemet enligt klimatlagen. Beredningen av planen inleddes hösten 2021.

Utgångspunkter

Den nationella planen för anpassning till klimatförändringen är en del av det klimatpolitiska planeringssystemet enligt klimatlagen. Den nuvarande nationella anpassningsplanen kommer att fortsätta att gälla fram till slutet av 2022. Genom planen genomförs också Finlands internationella klimatåtaganden, i synnerhet Parisavtalet om klimatförändringar och den europeiska klimatlagen (EU) 2021/1119 .

Ytterligare uppgifter

Hankkeet - hankkeen ajankohtaisaineistojen listaus - Hankeikkuna är tillfälligt borta.