Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin

OM037:00/2020 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer OM037:00/2020

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär avvikelse från aktiebolagslagen, lagen om bostadsaktiebolag, lagen om andelslag, föreningslagen och vissa andra sammanslutningslagar i syfte att begränsa spridningen av covid-19-epidemin
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 17.4.2020
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  16/2020
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 37/2020

Tehdään tarvittavat lainmuutokset sen varmistamiseksi, että sääntömääräiset kokoukset voidaan järjestää vallitsevan poikkeustilanteen jatkumisesta riippumatta.

Ansvarig ministerOikeusministeri Henriksson

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2020

Kontaktperson
Jyrki Jauhiainen, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 150 074
[email protected]

Utgångspunkter

Lakiehdotuksessa on väliaikainen sääntely, joka mahdollistaa osakeyhtiöiden, asunto-osakeyhtiöiden, osuuskuntien, yhdistysten ja rahoitus- ja vakuutusalan yhteisömuotojen kevään ja kesän 2020 kokousten järjestämisen terveydensuojeluvaatimusten mukaisesti. Ehdotus ei sisällä muita helpotuksia tai muutoksia kokousjärjestelyihin. Ehdotus täydentää voimassa olevan yhteisölakien ja kokouskäytännön keinoja.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

JM Beslut

JM Beslut