Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vaalilain muuttamisesta

OM047:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer OM047:00/2021

Projektets arrangör justitieministeriet

Mandattid 12.8.2021 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av 9 och 46 § i vallagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 17.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  42/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

  21.10.2021
 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås en ändring av vallagen med stöd av vilken det i val förrättas röstning i anstalt i Försvarsmaktens garnisoner med truppförband som ger utbildning för beväringar och i de av Gränsbevakningsväsendets enheter som ger utbildning för beväringar. Enligt förslaget ska röstberättigade som fullgör beväringstjänst eller frivillig militärtjänst för kvinnor kunna rösta i anstalt i dessa garnisoner och enheter. Motsvarande röstning på anstalt har genomförts vid 2021 års kommunalval på grundval av den temporära förändringen av vallagen.

Ansvarig ministerOikeusministeri Henriksson

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Laura Nurminen, Erityisasiantuntija
tel. +358 295 150 008
[email protected]

Mer om ämnet