Parlamentarisk kommitteé: utvecklandet av den allmänna värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet.

PLM004:00/2020 Organ

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä 5.3.2020 päättänyt asettaa parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer PLM004:00/2020

Ärendenummer VN/1387/2020

Projektets arrangör försvarsministeriet

Mandattid 5.3.2020 – 31.10.2021

Datum för tillsättande 5.3.2020

Typ av organ Kommitté

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Den trygga rättstaten Finland

Strategiset kokonaisuudet Försvarspolitiken

Metod En parlamentarisk kommitté tillsätts för att utreda utvecklandet av den allmänna värnplikten och fullgörandet av skyldigheten att försvara landet

Kontaktperson
Marikaisa Tiilikainen, Neuvotteleva virkamies
[email protected]

Kontaktperson
Satu Ylikorpi, Erityisasiantuntija
[email protected]

Mål och resultat

Komitea laatii työstään loppuraportin. Loppuraportissa kirjataan tavoitetiloja, jotka on johdettu perustelluista kehittämistarpeista. Tavoitetilat antavat perusteita päätöksenteolle ja edelleen selvityksen jälkeen mahdollisesti laadittavan toimeenpano-ohjelman laatimiselle.

Sammandrag

Valtioneuvosto on puolustusministeriön esittelystä 5.3.2020 päättänyt asettaa parlamentaarisen komitean selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä.

Utgångspunkter

Pääministeri Marinin hallitusohjelman mukaisesti on asetettu parlamentaarinen komitea selvittämään yleisen asevelvollisuuden kehittämistä ja maanpuolustusvelvollisuuden täyttämistä. Tavoitteena on korkean maanpuolustustahdon ylläpitäminen ja kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistaminen.

Asettamispäätöksen mukaisesti komitean työn reunaehtoina ovat:
- Yleistä asevelvollisuutta ylläpidetään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeisiin. Kehittäminen tehdään sotilaallisen maanpuolustuksen tarpeista ja sen tulee tuottaa operatiivista lisäarvoa.
- Kehittämisvaihtoehtojen tulee tukea maanpuolustustahdon ylläpitämistä ja vahvistamista.
- Kehittämisvaihtoehtojen tulee tukea kansalaisten yhdenvertaisuuden vahvistamista.

Ytterligare uppgifter