Bekämpning av instrumentalisering av inresa och stärkande av gränssäkerheten

SM004:00/2024 Lagstiftningsprojekt

Syftet med projektet är att utreda och förbereda lagändringar med hjälp av vilka man effektivt kan bekämpa påtryckningar mot Finland i form av instrumentalisering av inresa och stärka gränssäkerheten.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM004:00/2024

Ärendenummer VN/5349/2024

Projektets arrangör inrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 19.2.2024 – 17.7.2024

Datum för tillsättande 19.2.2024

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.1 Den nationella säkerheten och samhällets kristålighet stärks

Lagberedning

RP med förslag till lag om temporära åtgärder för bekämpning av instrumentaliserad inresa
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 23.5.2024
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Uppskattning av ny föredragningsvecka 16/2024
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 68/2024

I denna proposition föreslås det att det stiftas en lag om temporära åtgärder för bekämpning av instrumentaliserad inresa. Den föreslagna lagen avses träda i kraft så snart som möjligt.

Ansvarig ministerInrikesminister Rantanen

Ytterligare uppgifter

 • Överlämnas till riksdagen som brådskande: riksdagens svar före uppehåll i sammanträdena

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Sanna Palo, Oikeudellisen osaston osastopäällikkö
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med projektet är att utreda och förbereda lagändringar med hjälp av vilka man effektivt kan bekämpa påtryckningar mot Finland i form av instrumentalisering av inresa och stärka gränssäkerheten. Vid förberedningen beaktas myndigheternas verksamhetsmöjligheter också i de allvarligaste situationerna med instrumentalisering av inresa. Vid förberedningen utreds möjligheten att vid behov föreskriva om saken i grundlagsordning.

Sammandrag

Syftet med projektet är att utreda och förbereda lagändringar med hjälp av vilka man effektivt kan bekämpa påtryckningar mot Finland i form av instrumentalisering av inresa och stärka gränssäkerheten.

Utgångspunkter

Säkerhetssituationen i Europa och i Finlands närområden är instabil och spänningarna i säkerhetsmiljön återspeglas i Finlands gränssäkerhetssituation vid östgränsen. Finland har sedan hösten 2023 varit föremål för instrumentaliserad inresa. Instrumentalisering av inresa är ett sätt att försöka påverka Finlands och EU:s gränssäkerhet, den nationella säkerheten och den allmänna ordningen. Finland måste förbereda sig på att påtryckningarna fortsätter under en längre tid och att den instrumentaliserade invandringen får mer omfattande och allvarligare former än tidigare.

Mer om ämnet