Lagstiftningsprojekt för godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet

SM027:00/2021 Lagstiftningsprojekt

I lagstiftningsprojektet bereds en regeringsproposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer SM027:00/2021

Ärendenummer VN/28384/2021

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 20.12.2021 – 31.5.2023

Datum för tillsättande 20.12.2021

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Kontaktperson
Hannele Taavila, Poliisijohtaja
tel. +358 295 488 568
[email protected]

Mål och resultat

Hankkeen tavoitteena on valmistella hallituksen esitys, jolla eduskuntaa pyydetään hyväksymään poliisiyhteistyösopimus ja joka sisältää lakiehdotuksen sopimuksen lainsäädännön alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta. Lisäksi kansallinen lainsäädäntö on saatettava asialliselta sisällöltään sopusointuun sopimuksen kanssa.

Sammandrag

I lagstiftningsprojektet bereds en regeringsproposition om godkännande och sättande i kraft av avtalet mellan Sverige och Finland om polissamarbete i gränsområdet.

Utgångspunkter

Suomi ja Ruotsi allekirjoittivat poliisiyhteistyösopimuksen 19.10.2021. Sopimuksen tarkoituksena on tehostaa maiden välistä poliisiyhteistyötä ja siten edelleen parantaa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä sekä rikosten ehkäisemistä, selvittämistä ja tutkintaa. Sopimusta sovellettaisiin Suomessa Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien alueilla. Ruotsissa sopimusta sovellettaisiin Haaparannan, Kiirunan, Pajalan ja Ylitornion kuntien alueilla. Sopimus sisältää pääasiassa kahdenlaista yhteistyötä: pyynnöstä toteutettavat kiireelliset toimenpiteet ja ilman pyyntöä toteutettavat kiireelliset toimenpiteet.

Mer om ämnet