Isänpäiväliputuksen virallistaminen

Ändring av förordningen om flaggning med Finlands flagga

SM035:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Tarkoituksena on saattaa vakiintuneen liputuspäivän aseman saavuttanut isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi kuten äitienpäivä. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer SM035:00/2018

Ärendenummer

Projektets arrangör inrikesministeriet

Mandattid 17.12.2018 – 31.3.2019

Datum för tillsättande 17.12.2018

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Muutetaan liputuksesta Suomen lipulla annetun valtioneuvoston asetuksen 2 §:ä siten, että lisätään isänpäivä virallisten liputuspäivien luetteloon. Samalla muutetaan äitienpäivää koskevan liputuspäivän kirjoitusasua vastaamaan nykykielessä vakiintunutta kirjoitustapaa 'äitienpäivä' yhteen kirjoitettuna.

Samassa yhteydessä korjattiin vaalipäiviä koskevat termit vastaamaan voimassa olevan vaalilain ilmaisuja.

Sammandrag

Tarkoituksena on saattaa vakiintuneen liputuspäivän aseman saavuttanut isänpäivä viralliseksi liputuspäiväksi kuten äitienpäivä. Virallisina liputuspäivinä valtion virastot ja laitokset on velvoitettu liputtamaan.

Mer om ämnet