Lag om ändring av tobakslagen

Lag om ändring av tobakslagen

STM011:00/2020 Lagstiftningsprojekt

För att uppnå tobakslagens målsättning genomföras vissa förslag som tobaks- och nikotinpolitiska arbetsgruppen lagt fram. Arbetsgruppens förslag riktas på förebyggande av att unga börjar röka, rökfri miljö, marknadsföring, nya produkter, mer effektivt verkställande och andra nödvändiga åtgärder.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer STM011:00/2020

Ärendenummer VN/572/2020

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Mandattid 10.1.2020 – 13.4.2022

Datum för tillsättande 10.1.2020

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett rättvist, jämlik och inkluderande Finland

Tavoite Välfärden främjas och ojämlikheten minskas

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av tobakslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 19.1.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  36/2021
  38/2021
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Nuvarande nivå: Författningen har antagits

Riksdagens svar EV 18/2022

Restriktioner på tobaksförsäljning och marknadsföring läggs till i tobakslagen.

Ansvarig ministerPerhe- ja peruspalveluministeri Kiuru

KontaktpersonMeri Paavola, social- och hälsovårdsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Meri Paavola, NEUVOTTELEVA VIRKAMIES
tel. +358 295 163 343
[email protected]

Mål och resultat

Förutsättningen för att målet i tobakslagen ska uppnås är att rökningen årligen minskar med sex procent bland kvinnor och med åtta procent bland män. Ett annat krav är att den minskade rökningen inte kompenseras med användning av andra doseringssätt för nikotin.

Sammandrag

För att uppnå tobakslagens målsättning genomföras vissa förslag som tobaks- och nikotinpolitiska arbetsgruppen lagt fram. Arbetsgruppens förslag riktas på förebyggande av att unga börjar röka, rökfri miljö, marknadsföring, nya produkter, mer effektivt verkställande och andra nödvändiga åtgärder.

Utgångspunkter

Under åren 1978–1982 rökte 26 procent av den vuxna befolkningen, och 2017 hade andelen halverats. För att uppnå tobakslagens målsättning krävs att man bygger vidare på och utvecklar de systematiska och målmedvetna åtgärder som hittills införts och att man implementerar nya åtgärd.

Mer om ämnet

SHM Beslut 13.4.2022 13.57

SHM Beslut 13.4.2022 13.51