Delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården

STM048:00/2016 Organ

Neuvottelukunta on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä tiedonhallintaa koskevien periaatekysymysten käsittelyä, valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta sekä palvelujen käyttäjien tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja kehittämistä varten.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer STM048:00/2016

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Mandattid 4.10.2016 – 30.9.2019

Datum för tillsättande 22.9.2016

Typ av organ Delegation

Mål och resultat

Delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälsovården har som mål att främja realiseringen och utvecklingen av social- och hälsovårdens riksomfattande informations-systemtjänster samt förenhetligandet och utvecklandet av serviceanvändarnas elektroniska informationssystem.

Sammandrag

Neuvottelukunta on sosiaali- ja terveydenhuollon sähköistä tiedonhallintaa koskevien periaatekysymysten käsittelyä, valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen toteutusta sekä palvelujen käyttäjien tietojärjestelmien yhtenäistämistä ja kehittämistä varten.

Utgångspunkter

Lag om elektronisk behandling av klientuppgifter inom social- och hälsovården (159/2007), Statsrå-dets förordning om delegationen för elektronisk informationsadministration inom social- och hälso-vården (683/2007)

Ytterligare uppgifter