Lagen om Genom

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om Genomcentret

STM071:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Enligt förslaget ska lagen innehålla bestämmelser om Genomcentret och dess uppgifter. Genomcentret ska vara en expertmyndighet i frågor som gäller hälsorelaterade genetiska analyser och behandling av genetisk information. Syftet med den föreslagna lagen är att stödja en ansvarsfull och jämlik användning av genetisk information för att främja hälsa.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer STM071:00/2018

Ärendenummer STM/2688/2018 , VN/24821/2021

Projektets arrangör social- och hälsovårdsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om Genomcentret
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 27.8.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  9/2022
  26/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Enligt bestämmelserna ska Genomcentret administrativt vara en del av Institutet för hälsa och välfärd, men centret ska vara en självständig nationell expertmyndighet i frågor som gäller hälsorelaterade genetiska analyser och behandling av genetisk information. Genomcentrets expertis ska bestå av ett nätverk av personer. Till stöd för Genomcentrets verksamhet ska det inrättas en expertgrupp inom genomisk medicin och en intressentpanel. Genomcentret ska i sin verksamhet bl.a. ge rekommendationer i frågor som ingår i dess ansvarsområde, utveckla samarbetet med intressentgrupper och den regionala verksamheten, erbjuda allmän rådgivning till allmänheten, och främja forskning och utbildning.

Ansvarig ministerPerhe- ja peruspalveluministeri Lindén

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Kontaktperson
Sini Tervo, Lakimies
tel. +358 295 163 529
[email protected]

Mål och resultat

- perustaa Genomikeskus (1. vaihe) ja kansalliset säännökset terveyteen liittyviä geneettisiä analyysejä sekä geneettisen tiedon käsittelyä ja tallentamista koskien (2. vaihe)
- Genomikeskus olisi itsenäinen ja riippumaton asiantuntijaviranomainen, joka antaisi suosituksia geneettisen tiedon käsittelystä ja geneettisistä analyyseistä (1. vaihe)
- tehostetaan ja yksilöllistetään terveydenhuoltoa: oikea diagnoosi, lääke ja hoito oikeaan aikaan oikealle potilaalle
- tuetaan alan tutkimusta ja luodaan siltaa tutkimustyön ja terveydenhuollon käytänteiden välille
- lisätään ihmisten edellytyksiä ymmärtää geneettistä tietoa ja tehdä tietoon perustuvaa päätöksentekoa omasta terveydestään
- lisätään terveydenhuollon ammattilaisten genetiikan osaamista ja edistetään alan koulutusta

Sammandrag

Enligt förslaget ska lagen innehålla bestämmelser om Genomcentret och dess uppgifter. Genomcentret ska vara en expertmyndighet i frågor som gäller hälsorelaterade genetiska analyser och behandling av genetisk information. Syftet med den föreslagna lagen är att stödja en ansvarsfull och jämlik användning av genetisk information för att främja hälsa.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet