Utveckling av tillståndsförfarandena

Smidigare lagstiftning i anslutning till behandlingen av ansökningar om uppehållstillstånd

TEM007:00/2020 Lagstiftningsprojekt

I lagprojektet bedöms och genomförs de lagändringar som behövs för att påskynda tillståndsförfarandena. Projektet gäller ändring av 5 kap. i utlänningslagen, automatisering av tillståndsförfarandena och stärkande av arbetsgivarnas roll, modellen för certifierade arbetsgivare och myndigheternas rätt att få uppgifter och överföra uppgifter.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM007:00/2020

Ärendenummer VN/5283/2020

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 1.2.2020 – 31.12.2022

Datum för tillsättande 17.4.2020

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av utlänningslagen och till vissa lagar som har samband med den
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 18.8.2021
 • 2

  Nuvarande nivå: Uppskattad föredragningsvecka

  18/2022
  27/2022
 • 3

  Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Kapitel 5 i utlänningslagen liksom andra bestämmelser som gäller sysselsättning för invandrare ändras så att de bättre stödjer snabba tillståndsförfaranden, automatisering och elektroniska processer med en månads behandlingstid som mål.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2022

Sammandrag

I lagprojektet bedöms och genomförs de lagändringar som behövs för att påskynda tillståndsförfarandena. Projektet gäller ändring av 5 kap. i utlänningslagen, automatisering av tillståndsförfarandena och stärkande av arbetsgivarnas roll, modellen för certifierade arbetsgivare och myndigheternas rätt att få uppgifter och överföra uppgifter.

Utgångspunkter

I regeringsprogrammet konstateras att Finland behöver aktiv arbetskraftsinvandring. Regeringen har som mål att öka invandringen av kunnig arbetskraft. Syftet är att en snabb och smidig handläggning av uppehållstillstånd på grund av arbete ska säkerställas med målet att den genomsnittliga handläggningstiden ska vara en månad.

Mer om ämnet