Arbetsgrupp som stöder genomförandet av EU:s förordning om kritiska råvaror (CRMA)

TEM030:00/2024 Projekt

Työ- ja elinkeinoministeri on asettanut virkamiestyöryhmän tukemaan EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen toimeenpanoa toimikaudelle 15.4.2024-31.12.2025.

Työryhmän tehtävänä on koordinoida kriittisten raaka-aineiden asetuksen kansallista täytäntöönpanoa ja tukea täytäntöönpanoon liittyvää lainvalmistelua.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM030:00/2024

Ärendenummer VN/9021/2024

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 15.4.2024 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 11.4.2024

Kontaktperson
Teo Kangaspunta, Johtava asiantuntija
tel. +358 295 047 325
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmässä ja sen mahdollisissa alatyöryhmissä keskustellaan kullakin hallinnonalalla suunnitelluista täytäntöönpanotoimista ja haetaan mahdollisuuksien mukaan yhdenmukaisia ratkaisuja.

Sammandrag

Työ- ja elinkeinoministeri on asettanut virkamiestyöryhmän tukemaan EU:n kriittisten raaka-aineiden asetuksen toimeenpanoa toimikaudelle 15.4.2024-31.12.2025.

Työryhmän tehtävänä on koordinoida kriittisten raaka-aineiden asetuksen kansallista täytäntöönpanoa ja tukea täytäntöönpanoon liittyvää lainvalmistelua.

Mer om ämnet