Regerings proposition till riksdag med förslag till lagar om ändring av lagen om kollektivavtal och lagen om medling i arbetstvister och till lagar som har samband med

TEM053:00/2023 Lagstiftningsprojekt

Arbetsgruppen (5.7.2023 - 15.10.2023) har till uppgift att utifrån skrivningarna i regeringsprogrammet (se nedan) bereda ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till lagstiftningsändringar. Remiss 23.10-5.12.2023. Regeringens proposition RP 12/2024 rd till riksdagen den 29 februari 2024,

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM053:00/2023

Ärendenummer VN/19831/2023

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 5.7.2023 – 17.5.2024

Datum för tillsättande 3.7.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 4 Välfärd skapas genom arbete

Alaluku 4.1 Arbetsmarknadsreformer som stöder ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft

Lagberedning

RP med förslag till lagar om ändring av lagen om kollektivavtal och lagen om medling i arbetstvister och till lagar som har samband med

Riksdagens svar EV 29/2024

I enlighet med nordisk praxis begränsas utövandet av rätten till politiska arbetskonflikter till att gälla demonstrationer som pågår högst ett dygn. Regeringen kommer att ändra lagstiftningen så att sympatiåtgärder vid arbetskonflikter omfattas av en proportionalitetsbedömning och av anmälningsskyldigheten enligt lagen om medling i arbetstvister. Nivån på den plikt som döms ut för olagliga arbetskonflikter ska höjas. Om en arbetstagare fortsätter att delta i en strejk som en domstol fastställt vara en olaglig arbetskonflikt, ska arbetstagaren påföras en påföljdsavgift.

Ansvarig ministerArbetsminister Satonen

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Kontaktperson
Nico Steiner, Hallitusneuvos
tel. +358 295 049 001
[email protected]

Mål och resultat

Työryhmän tehtävänä on valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu mietintö, jossa on ehdotukset lainsäädäntömuutoksiksi.

Sammandrag

Arbetsgruppen (5.7.2023 - 15.10.2023) har till uppgift att utifrån skrivningarna i regeringsprogrammet (se nedan) bereda ett betänkande i form av en regeringsproposition med förslag till lagstiftningsändringar. Remiss 23.10-5.12.2023. Regeringens proposition RP 12/2024 rd till riksdagen den 29 februari 2024,

Utgångspunkter

Enligt regeringsprogrammet för statsminister Petteri Orpos regering:

"Regeringen bereder följande förslag till ändringar i lagstiftningen som stärker arbetsfreden så att de överlämnas till riksdagen under höstsessionen 2023.

I enlighet med nordisk praxis begränsas utövandet av rätten till politiska arbetskonflikter till att gälla demonstrationer som pågår högst ett dygn.

Regeringen kommer att ändra lagstiftningen så att sympatiåtgärder vid arbetskonflikter omfattas av en proportionalitetsbedömning och av anmälningsskyldigheten enligt lagen om medling i arbetstvister. I framtiden ska som lagliga sympatiåtgärder betraktas åtgärder som är skäliga i förhållande till målen och vars verkningar endast drabbar parterna i arbetstvisten.

Nivån på den plikt som döms ut för olagliga arbetskonflikter ska höjas så att plikten är högst 150 000 euro och minst 10 000 euro. Om en arbetstagare fortsätter att delta i en strejk som en domstol fastställt vara en olaglig arbetskonflikt, ska arbetstagaren påföras en påföljdsavgift på 200 euro."

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet