Lönegräns för uppehållstillstånd för arbetstagare

Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av utlänningslagen

TEM076:00/2023 Lagstiftningsprojekt

I projektet fastställs en inkomstgräns på 1600 euro för uppehållstillstånd för arbetstagare. Redan nu används en separat inkomstgräns i uppehållstillståndet för specialsakkunniga och i EU:s blåkort. I projektet ändras lagen så att bestämmelser om inkomstgränserna för dessa tillstånd i fortsättningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer TEM076:00/2023

Ärendenummer VN/24082/2023

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 4.9.2023 – 31.12.2024

Datum för tillsättande 4.9.2023

Förhållande till regeringsprogrammet

Orpo

Luku 10 En trygg och kristålig rättsstat

Alaluku 10.3 Invandrings- och integrationspolitiken

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av utlänningslagen
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 27.9.2023
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  Original uppskatting av föredragningsvecka 9/2024
  Uppskattning av ny föredragningsvecka 23/2024
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

Fastställande av inkomstgräns för uppehållstillstånd för arbetstagare till 1600 euro och införande av ett bemyndigande att utfärda förordning i lagen.

Ansvarig ministerArbetsminister Satonen

KontaktpersonAriann Grandell, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

 • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Lagstiftningsplan för vårsessionen 2024

Sammandrag

I projektet fastställs en inkomstgräns på 1600 euro för uppehållstillstånd för arbetstagare. Redan nu används en separat inkomstgräns i uppehållstillståndet för specialsakkunniga och i EU:s blåkort. I projektet ändras lagen så att bestämmelser om inkomstgränserna för dessa tillstånd i fortsättningen utfärdas genom förordning av statsrådet.

Mer om ämnet