Statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen

TEM087:00/2021 Projekt

Arbets- och näringsministeriet inleder beredningen av statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM087:00/2021

Ärendenummer VN/25323/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Mandattid 7.10.2021 – 28.3.2023

Datum för tillsättande

Kontaktperson
Henri Backman, neuvotteleva virkamies
tel. 0295 063 581
[email protected]

Kontaktperson
Pertti Hämäläinen, Neuvotteleva virkamies
tel. +358 295 063 516
[email protected]

Kontaktperson
Eeva Vahtera, Teollisuusneuvos
tel. +358 295 049 009
[email protected]

Mål och resultat

Syftet med redogörelsen är att klargöra huvudlinjerna för utvecklingen av försörjningsberedskapen på längre sikt också genom parlamentarisk beredning och diskussion samt att säkerställa en ännu bättre helhetsbetonad beredskap inför nya hot. Dessutom är avsikten att definiera vilka verktyg som är centrala med tanke på målen och behoven att utveckla dem. Ett annat mål är att modernisera försörjningsberedskapen så att den svarar mot utmaningarna i den förändrade omvärlden.

Centrala teman vid beredningen av redogörelsen är hanteringen av kontinuiteten i försörjningsberedskapen samt behovet av modernisering, den övergripande utvecklingen av bestämmelserna om försörjningsberedskapen samt säkerställandet av förutsättningarna för verkställigheten, utvecklingsfrågor som gäller försörjningsberedskapsorganisationen, frågor som gäller tryggandet av försörjningsberedskapsfondens verksamhet samt riksdagens deltagande som aktiv påverkare.

Redogörelsen koncentrerar sig huvudsakligen på granskningen av de nationella målen för försörjningsberedskapen, de styrande principerna och styrningen på samhällelig nivå. Avsikten är inte att i detalj behandla operativa frågor. I redogörelsen bedöms om den nationella försörjningsberedskapen är på önskad nivå och hur den bör utvecklas.

Vid beredningen beaktas också kopplingarna till klimatförändringen, energi- och klimatstrategin samt till huvudlinjerna för det internationella samarbetet kring och påverkan av försörjningsberedskapen såväl på nordisk som på internationell nivå. Också de viktigaste EU-projekten ingår i granskningen.

Sammandrag

Arbets- och näringsministeriet inleder beredningen av statsrådets redogörelse om försörjningsberedskapen.

Utgångspunkter

Beredningen av försörjningsberedskapsredogörelsen inleds, eftersom man har identifierat ett behov av att utveckla försörjningsberedskapsverksamheten i en förändrad omvärld samt precisera den gemensamma visionen i fråga om utvecklingsbehoven.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet