Regeringens proposition: ändring till anmälningsskyldighet av företagsförvärv

TEM114:00/2021 Lagstiftningsprojekt

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen (22 §) anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Det föreslås att bestämmelser om tröskeln för att göra en anmälan om företagsförvärv ändras. Ändring skulle öka antal anmälningar till Konkurrens- och konsumentverket.

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer TEM114:00/2021

Ärendenummer VN/32496/2021

Projektets arrangör arbets- och näringsministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 15.12.2021 – 31.12.2022

Datum för tillsättande

Förhållande till regeringsprogrammet

Marin

Strategiset kokonaisuudet Ett livskraftigt Finland

Tavoite Finland är känt som ett föregångarland när det gäller teknisk utveckling, innovationsrelaterad upphandling och försökskultur

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av konkurrenslagen

Riksdagens svar EV 185/2022

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen 22 § anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Arbets - och näringsministeriet värderar möjlig ändring till anmälningsskyldighet av företagsförvärv. Ändringen kan innehålla omsättningsgränser och verkets möjlighet att undersöka och ingripa också företagsförvärv som uppfyllar inte omsättningsgränser. Möjlig ändring skulle öka antal anmälningar till Konkurrens- och konsumentverket.

Ansvarig ministerTyöministeri Haatainen

KontaktpersonIiro Ihanamäki, arbets- och näringsministeriet

Ytterligare uppgifter

  • Budgetlag: genom lagförslaget påverkas statens inkomster eller anvisas anslag till syften som föreskrivs i lag.

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Mål och resultat

Hallituksen esitys kilpailulain 22 §:n ja eräiden muiden kilpailulain pykälien muuttamisesta.

Sammandrag

Företagsförvärv som överstiger vissa omsättningsgränser ska enligt konkurrenslagen (22 §) anmälas till Konkurrens- och konsumentverket. Det föreslås att bestämmelser om tröskeln för att göra en anmälan om företagsförvärv ändras. Ändring skulle öka antal anmälningar till Konkurrens- och konsumentverket.

Utgångspunkter

Nykyiset yrityskaupan ilmoitusvelvollisuuden liikevaihtorajat ovat korkeat Suomen kansantalouteen nähden ja niiden alle jää toimialoja ja tuote- ja maantieteellisiä markkinoita. Lisäksi liikevaihtoperusteiset rajat eivät sovellu ongelmitta yrityskauppoihin, joissa yrityksen taloudellinen merkitys markkinoilla ei perustu sen liikevaihtoon.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet

ANM Beslut

ANM Beslut