Finlands anslutning till Nordatlantiska förbundet (Nato)

UM010:00/2022 Lagstiftningsprojekt

Finland ansluter sig till Nordatlantiska Fördragsorganisationen (NATO) genom att godkänna Nordatlantiska fördraget sådant det lyder ändrat genom anslutningsprotokollen och genom att deponera sitt anslutningsinstrument hos Förenta staternas regerings. Ratificering kräver att regeringen lägger fram regeringens proposition till riksdagen.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer UM010:00/2022

Ärendenummer VN/21891/2022

Projektets arrangör utrikesministeriet

Uppgiftsklass Regeringens proposition bereds

Mandattid 9.8.2022 –

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP om Finlands anslutning till Nordatlantiska förbundet (Nato)
 • 1

  Under beredning

  Godkänd i planen för sessionsperioden 31.1.2022
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  50/2022
  49/2022
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner nordatlantiska fördraget, sådant det lyder ändrat genom anslutningsprotokollen, samt avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal.

Ansvarig ministerUlkoministeri Haavisto

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2022

Kontaktperson
Kaija Suvanto, Lainsäädäntöneuvos
tel. +358 295 351 159
[email protected]

Mål och resultat

I denna proposition föreslås det att riksdagen godkänner nordatlantiska fördraget, sådant det lyder ändrat genom anslutningsprotokollen, samt avtalet om status för Nordatlantiska fördragsorganisationen, nationella representanter och organisationens internationella personal.

Sammandrag

Finland ansluter sig till Nordatlantiska Fördragsorganisationen (NATO) genom att godkänna Nordatlantiska fördraget sådant det lyder ändrat genom anslutningsprotokollen och genom att deponera sitt anslutningsinstrument hos Förenta staternas regerings. Ratificering kräver att regeringen lägger fram regeringens proposition till riksdagen.

Utgångspunkter

Den 17 maj 2022 beslutade republikens president på framställning av statsrådet att Finland meddelar Nordatlantiska fördragsorganisationen (Nato) att Finland är intresserat av att föra samtal om att ansluta sig till Nato. Samtidigt tillsatte presidenten en delegation för de samtal som ska föras med Nato och dess medlemsstater om anslutningen. Den 29 juni 2022 inbjöd Nato Finland att ansluta sig till organisationen. Anslutningssamtal hölls den 4 juli och Finlands anslutningsprotokoll till Nato undertecknades av Natoländerna den 5 juli 2022. Finland fick observatörsstatus i alliansen och Natos medlemsstater började att ratificerar Finlands anslutningsprotokoll enligt sina egna nationella förfaranden.
När alla Natos medlemsländer ratificerat Finlands anslutningsprotokoll, inbjuder Natos generalsekreterare Finland att ansluta sig till Nordatlantiska fördraget. För att bli medlem måste Finland ratificera Nordatlantiska fördraget i dess ändrade lydelse enligt Finlands anslutningsprotokoll. Ratificering kräver att regeringen lägger fram regeringens proposition till riksdagen.

Mer om ämnet