Hallituksen esitys veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi

VM025:00/2017 Lagstiftningsprojekt

NS. valmishankkeen III vaihe; liittyy osahankkeisiin VM008:00/2015 ja VM065:00/2016

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VM025:00/2017

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid – 12.1.2018

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition 97/2017 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar 182/2017

Antagen författning 11/2018
Antagen författning 12/2018
Antagen författning 13/2018
Antagen författning 14/2018
Antagen författning 15/2018
Antagen författning 16/2018
Antagen författning 17/2018
Antagen författning 18/2018
Antagen författning 19/2018
Antagen författning 20/2018
Antagen författning 21/2018
Antagen författning 22/2018
Antagen författning 23/2018
Antagen författning 24/2018
Antagen författning 25/2018
Antagen författning 26/2018
Antagen författning 27/2018
Antagen författning 28/2018
Antagen författning 29/2018
Antagen författning 30/2018
Antagen författning 31/2018
Antagen författning 32/2018
Antagen författning 33/2018
Antagen författning 34/2018
Antagen författning 35/2018
Antagen författning 36/2018
Antagen författning 37/2018
Antagen författning 38/2018
Antagen författning 39/2018
Antagen författning 40/2018
Antagen författning 41/2018
Antagen författning 42/2018
Antagen författning 43/2018
Antagen författning 44/2018
Antagen författning 45/2018
Antagen författning 46/2018
Antagen författning 47/2018
Antagen författning 48/2018
Antagen författning 49/2018
Antagen författning 50/2018
Antagen författning 51/2018
Antagen författning 52/2018

Ytterligare uppgifter

  • Behandling: Delegationen för kommunal ekonomi och förvaltning

  • Behandling: Rådet för bedömning av lagstiftningen

Mål och resultat

Ehdotetaan verotusmenettelyuudistuksia, joilla lisätään tuloverotuksen ja kiinteistöverotuksessa ilmoittamisen ja verotuksen toimittamisen reaaliaikaisuutta ja mahdollistetaan verovelvolliskohtainen joustava verotuksen valmistuminen. Tuloverotuksen ja eräiden muiden verolajien hallinnollisia seuraamuksia koskevia säännöksiä uudistetaan. Lisäksi ehdotetaan säädettäväksi uusi veronkantolaki, jonka yhtenäisiä uuden kantomenettelyn säännöksiä sovellettaisiin kaikkiin Verohallinnon veroihin.

Sammandrag

NS. valmishankkeen III vaihe; liittyy osahankkeisiin VM008:00/2015 ja VM065:00/2016

Ytterligare uppgifter