Kaksoiskansalaisuuteen liittyvän lainsäädännön valmistelu; valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttaminen

VM058:00/2016 Lagstiftningsprojekt

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VM058:00/2016

Projektets arrangör finansministeriet

Mandattid – 19.12.2017

Datum för tillsättande

Lagberedning

Regeringsproposition 70/2017 Uppgifter om behandlingen i riksdagen

Riksdagens svar 122/2017

Antagen författning 948/2017
Antagen författning 949/2017
Antagen författning 950/2017
Antagen författning 951/2017
Antagen författning 952/2017

Utgångspunkter

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman (luku 11 Ulko-, turvallisuus- ja puolustuspolitiikka s. 34) mukaisesti hallitus tarkentaa kaksoiskansalaisuuteen liittyvää lainsäädäntöä.

Valtiovarainministeriö 2.2.2015 asetti kaksoiskansalaisuuden merkitystä valtion virkaan nimitettäessä selvittävän työryhmän, joka on 8.6.2015 luo-vuttanut muistionsa valtiovarainministeriölle. Työryhmän keskeiset ehdo-tukset ovat muistion sivulla 44 (hyperlinkki muistioon https://www.edilex.fi/ministerioiden_julkaisut/15359.pdf ).

Työryhmän selvitysten pohjalta valtiovarainministeriö on yhteistyössä valtioneuvoston kanslian, ulkoasiainministeriön, oikeusministeriön, sisäministeriön, puolustusministeriön ja liikenne- ja viestintäministeriön kanssa käynnistänyt työryhmän ehdotusten mukaisten säädösmuutosten valmistelun.