TOIMI

Perusturvan ja toimeliaisuuden kokonaisuudistus

VNK014:00/2017 Projekt

Hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien vaiheessa, sosiaaliturvaa laajasti kehittävän perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksen päätöksenteossa. Hanke työskentelee järjestelmätasolla.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Avslutat

Projektets nummer VNK014:00/2017

Ärendenummer VNK/1844/05/2017

Projektets arrangör statsrådets kansli

Mandattid 28.9.2017 – 28.2.2019

Datum för tillsättande 28.9.2017

Mål och resultat

Hanke valmistelee työllisyyttä ja toimeliaisuutta parantavaa ja eriarvoisuutta vähentävää perusturvan kokonaisuudistusta. Hanke tukee poliittisia toimijoita ja eduskuntavaaleihin 2019 valmistautuvia puolueita perusturvaa ja toimeliaisuutta uudistavien näkemysten muodostamisessa.

Uudistuksen tavoitteena on:

- nostaa työllisyysastetta, kannustaa työn tekemiseen ja yrittäjyyteen, torjua ja vähentää eriarvoisuutta,

- vastata työn murrokseen sekä muuttuvaan perhe- ja kotitalousrakenteeseen, sekä

- muuttaa järjestelmää nykyistä selkeämmäksi ja yksinkertaisemmaksi.

Hankkeen toteutuksessa ja tulevaisuuden järjestelmässä hyödynnetään erityisesti digitalisaatiota.

Sammandrag

Hankkeen keskeinen tavoite ja tehtävä on tukea tietoon perustuvaa työskentelyä kevään 2019 eduskuntavaalien vaiheessa, sosiaaliturvaa laajasti kehittävän perusturvan ja toimeliaisuuden uudistuksen päätöksenteossa. Hanke työskentelee järjestelmätasolla.

Utgångspunkter

Hanke tekee ehdotuksia useammasta vaihtoehdosta tai mallista, joiden pohjalta kokonaisuutta voidaan uudistaa ja tehdä asiaa koskevia päätöksiä seuraavien hallitusneuvottelujen myötä. Valmistelu tehdään järjestelmätasoisena.

Valmistelussa otetaan huomioon julkisen talouden asettamat reunaehdot
ja kestävyysvajeen umpeen kurominen sekä ikääntymisen aiheuttamat
haasteet.

Valmistelussa otetaan huomioon muun muassa perustulokokeilun, osallistumistuloselvityksen ja muiden käynnistettävien tutkimusten, laajan
kuulemiskierroksen ja selvitysten tulokset sekä kansallisen tulorekisterin
tuomat mahdollisuudet.

Ytterligare uppgifter

Mer om ämnet