Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö

YM004:00/2022 Projekt

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö genomför Finlands program för hållbar tillväxt som är en del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Målet med programmet är att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringar samt att finna och tillämpa koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön.

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Under planering

Projektets nummer YM004:00/2022

Ärendenummer VN/31669/2021

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 16.12.2021 – 31.12.2025

Datum för tillsättande 16.12.2021

Kontaktperson
Maija Stenvall, projektikoordinaattori
tel. +358 295 250 354
[email protected]

Mål och resultat

Målet är att i en snabbare takt införa teknik, tjänster och handlingsmodeller som motarbetar klimatförändringar och bidrar till koldioxidsnålhet, samt att förändra verksamhetssätten och öka produktiviteten inom byggbranschen.
Alla projekt som väljs till programmet ska uppfylla urvals- och behörighetsvillkoren enligt principen ”Do No Significant Harm” (DNSH).

Sammandrag

Programmet för en koldioxidsnål byggd miljö genomför Finlands program för hållbar tillväxt som är en del av EU:s facilitet för återhämtning och resiliens (Recovery and Resilience Facility, RRF). Målet med programmet är att motarbeta och anpassa sig till klimatförändringar samt att finna och tillämpa koldioxidsnåla lösningar i den byggda miljön.

Utgångspunkter

Byggnader, byggprodukter och byggande är en viktig sektor när man vill lösa utmaningar som gäller koldioxidsnålhet och kampen mot klimatförändringar. Byggande och byggnader orsakar cirka en tredjedel av Finlands växthusgasutsläpp. För att Finland ska kunna uppnå sina nationella och internationella klimatmål måste också utsläppen från byggsektorn minska.

Ytterligare uppgifter