Hallituksen esitys laiksi Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajauksen muuttamisesta

YM018:00/2019 Lagstiftningsprojekt

Ehdotetulla lailla muutettaisiin Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta siten, että suojelualueesta erotettaisiin entisen Finlandia-hotellin alue (3,2 ha) sekä Kruunupuiston henkilökunnan pysäköintialue (0,048 ha). Vastaavasti suojelualueeseen liitettäisiin Unnikkisaari ympäröivine vesialueineen (115 ha) sekä palsta harjumetsää (0,11 ha).

Projektets framskridande

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM018:00/2019

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid

Datum för tillsättande

Lagberedning

RP med förslag till lag om ändring av gränsen för Punkaharju naturskyddsområde
 • 1

  Under beredning

  Tillagd i sessionsperioden 27.5.2021
 • 2

  Uppskattad föredragningsvecka

  37/2021
 • 3

  Nuvarande nivå: Överlämnad till riksdagen

 • 4

  Författningen har antagits

I propositionen föreslås det att gränsen för Punkaharju naturskyddsområde ändras.

Ansvarig ministerYmpäristö- ja ilmastoministeri Mikkonen

Lagstiftningsplan för höstsessionen 2021

Kontaktperson
Jukka-Pekka Flander, ympäristöneuvos
[email protected]

Mål och resultat

Esityksen tavoitteena on mahdollistaa entisen Finlandia-hotellin rakennusryhmän kunnostaminen ja laajentaminen sekä sen palauttaminen matkailukäyttöön. Lisäksi esityksen tavoitteena on lisätä Punkaharjun luonnonsuojelualueen edustavuutta hiekkamaiden niukkamineraalisten ja niukkaravinteisten vesien osalta. Lisäksi esityksellä turvattaisiin kesäisin vilkkaassa matkailukäytössä olevalta maantieltä ja Puruvedeltä näkyvän rantamaiseman säilyminen nykyistä laajemmin sekä luotaisiin edellytykset saimaannorpan pesimiselle norppakannan kasvaessa.

Sammandrag

Ehdotetulla lailla muutettaisiin Punkaharjun luonnonsuojelualueen rajausta siten, että suojelualueesta erotettaisiin entisen Finlandia-hotellin alue (3,2 ha) sekä Kruunupuiston henkilökunnan pysäköintialue (0,048 ha). Vastaavasti suojelualueeseen liitettäisiin Unnikkisaari ympäröivine vesialueineen (115 ha) sekä palsta harjumetsää (0,11 ha).

Mer om ämnet