Statsrådets förordning om bedömningsgrunder för fastställande av när betongkross upphör att vara avfall

YM034:00/2018 Lagstiftningsprojekt

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päätyttyä betonimursketta voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi rakennusmateriaalina, minkä uskotaan parantavan sen markkinoita ja hyödynnettävyyttä. Ei enää jätettä -tarkastelut ovat kiertotalouden ytimessä.

Projektets basuppgifter Pågår

Projektets nummer YM034:00/2018

Projektets arrangör miljöministeriet

Mandattid 27.3.2018 – 31.5.2022

Datum för tillsättande 27.3.2018

Förhållande till regeringsprogrammet

Sipilä

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

spetsprojekt Sujuvoitetaan säädöksiä

åtgärder Perataan säädökset, puretaan turhaa sääntelyä ja uudistetaan tarvittavat säädökset

Lagberedning

Regeringsproposition-

Antagen författning-

Mål och resultat

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä.

Rakennusala on odottanut pitkään ”Betonimurske-EOW-asetusta” (EOW = End of waste = ei enää jätettä). Säädöksen toivotaan avaavan merkittäviä uusia liiketoimintamahdollisuuksia rakennusalalle. Kyseessä on ensimmäinen kansallinen EOW-asetus. Tavoitteena on keventää sääntelyä ja sujuvoittaa toimintaa.

Sammandrag

Hankkeessa laaditaan valtioneuvoston asetus, jossa määritellään, milloin betonimurske lakkaa olemasta jätettä. Jätteeksi luokittelun päätyttyä betonimursketta voidaan myydä eteenpäin esimerkiksi rakennusmateriaalina, minkä uskotaan parantavan sen markkinoita ja hyödynnettävyyttä. Ei enää jätettä -tarkastelut ovat kiertotalouden ytimessä.

Utgångspunkter

Asetusta valmistellaan hallituksen vuoden 2016 toimintasuunnitelman pohjalta tehtyyn selvitykseen (YMra 9/2018) perustuen. Kansallisten ei enää jätettä -säädösten valmistelu aloitettiin tuolloin betonimurskeelle ja käsitellylle jätteenpolton kuonalle.