Regeringar och ministrar sedan 1917

Tjänsten Regeringar och ministrar förnyas för närvarande och kommer att tas i bruk i november 2023. 

Uppgifter om statsminister Orpos regering