Regeringens strukturreform 2013-2015
FI SV EN

Regeringens beslut om genomförande av det strukturpolitiska programmet

Hallituksen neuvottelu Säätytalossa 29. marraskuuta 2013.

Regeringen har vid sina överläggningar på Ständerhuset den 29 november 2013 beslutat om genomförandet av det strukturpolitiska programmet.

Utöver regeringens beslut offentliggör statsrådets kansli även förslaget till genomförande av programmet från den ledningsgrupp som samordnade beredningen av det (Hetemäkis arbetsgrupp) samt bakgrundsmaterialet från beredningsarbetet.
Pressmeddelande 29.11.2013
Beslutet om genomförande av det strukturpolitiska programmet 
Ytterligare information på finska