Regeringens strukturreform 2013-2015
FI SV EN

Planen för de offentliga finanserna 2015–2018

Hallituksen kehysneuvottelut Säätytalossa 24. maaliskuuta 2014.

I den nya styrmodellen för den offentliga ekonomin utvidgas det nuvarande rambeslutet för statsfinanserna till en plan för de offentliga finanserna.  Planen för de offentliga finanserna tas i bruk eftersom regeringen vill trygga den offentliga ekonomins hållbarhet.

Reformen har också blivit aktuell p.g.a. att EU effektiviserar samordningen av medlemsländernas finanspolitik. Den nya styrmodellen tas i bruk i sin helhet vid ingången av 2015.

Regeringens överläggningar om en plan för de offentliga finanserna hölls den 24–25 mars 2014. Som en del av planen fattades beslut om ramarna för statsfinanserna och om strukturpolitiska åtgärder.

Statsrådet beslutade vid sitt allmänna sammanträde den 3 april 2014 om planen för de offentliga finanserna och om ramarna för statsfinanserna 2015–2018. Planen och rambeslutet lämnades som en redogörelse till riksdagen.
Statsrådets redogörelse om planen för de offentliga finanserna 2015–2018
Förändringarna i förhållande till regeringens överläggning (på finska) 
Basserviceprogrammet
Ekonomisk översikt, våren 2014

Ramförhandlingarna 25.3

Regeringens överläggningar om en plan för de offentliga finanserna hölls den 24–25 mars 2014. Som en del av planen fattades beslut om ramarna för statsfinanserna och om strukturpolitska åtgärder.
Regeringens beslut om genomförandet av det strukturpolitiska programmet som en del av planen för de offentliga finanserna
Pressmeddelande 26.3.
Bilder

Ramförhandlingarna 24.3

Chefdirektör Erkki Liikanens anförande (på finska)
Finanspolitisk koordinerare Jukka Pekkarinens anförande (på finska)