Regeringens strukturreform 2013-2015

Pressmeddelanden

Regeringen bedömer hur kommunreformen framskrider
SRK
Pressmeddelande 21.1.2014 7.54
Statsandelssystemets nya grunder på första remissrundan
FM
Pressmeddelande 12.12.2013 12.15
Beredningen av strukturreformen i utvärderingsskedet
FM
Pressmeddelande 4.10.2013 11.47