Regeringens strukturreform 2013-2015
FI SV EN

Slutrapport från Hetemäkis ledningsgrupp

Valtiosihteeri Martti Hetemäki, valtiovarainministeriö

Regeringen fattade beslut om det strukturpolitiska programmet den 29 augusti 2013. Programmet preciserades och ett beslut om programmets genomförande fattades den 29 november 2013.

I sin slutrapport till finanspolitiska ministerutskottet den 17 mars 2014 bedömer ledningsgruppen för det strukturpolitiska programmet om programmet genomförs på det sätt som regeringen har beslutat och föreslår kompletterande åtgärder.
Slutrapport från statssekreterare Hetemäkis ledningsgrupp den 17 mars 2014 (på finska)