Antti Rinnes regering har utnämts

6.6.2019 18.38
SRK

Republikens president Sauli Niinistö har utnämnt Antti Rinnes regering. Det är det självständiga Finlands 75:e regering. Rinnes regering har 19 ministrar.

"Denna regering vill föra en hederlig och rättvis framtidspolitik som borgar för en bättre morgondag. I Finland, i Europa och på det internationella planet", sade Antti Rinne i sitt tal till republikens president Sauli Niinistö.

Antti Rinnes regering
Regeringsprogrammet för Rinnes regering
Ministrarnas arbetsfördelning och ställföreträdare
Statsminister Antti Rinnes tal till republikens president
Sändning: ministrarna avlägger tjänsteeden
Upptagningen av ny regeringens presskonferens 
Bilder
Material från regeringsförhandlingarna  

Utnämningen av den nya regeringen

3.6.2019 15.06
SRK
Vid regeringsförhandlingarna kommer partierna överens om regeringens program, antalet ministrar samt hur ministerposterna fördelas mellan partierna och vilken ministrarnas arbetsfördelning är. Efter slutförda regeringsförhandlingar framskrider regeringsbildningen på följande sätt.

Förhandlingsresultatet om den nya regeringens program offentliggjordes i centrumbiblioteket Ode

3.6.2019 11.45
SRK

Regeringsförhandlingarna under ledning av ordförande Antti Rinne har slutförts och förhandlingsresultatet om den nya regeringens program har offentliggjorts. Antti Rinne och de övriga partiordförande som deltog i regeringsförhandlingarna – Juha Sipilä, Pekka Haavisto, Li Andersson och Anna-Maja Henriksson – presenterade regeringsprogrammets innehåll och målsättningar för medborgare och media vid ett informationsmöte i Helsingfors centrumbibliotek Ode i dag måndag. Den nya regeringen kommer att ha 19 ministrar: Socialdemokraterna 7, Centern 5, De gröna 3, Vänsterförbundet 2 och Svenska folkpartiet 2.

Förhandlingsresultat om regeringsprogrammet 3.6.2019
Förhandlingsresultat om regeringsprogrammet 3.6.2019 - separata bilagor
Förhandlingsresultat om regeringsprogrammet 3.6.2019 - bilaga 1 tabeller
Förhandlingsresultat om regeringsprogrammet 3.6.2019 - Presentation av programmet, utdrag ur inledningen

Videoupptagning från informationsmötet  
Bilder från informationsmötet och regeringsförhandlingarna  
Material och bilder från regeringsförhandlingarna  

Ett inkluderande och kunnigt Finland – ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle

3.6.2019 10.47
SRK
Klimatförändringen, globaliseringen, urbaniseringen, befolkningens åldrande och den tekniska utvecklingen förändrar Finland och världen snabbare än någonsin tidigare. Förändringen erbjuder stora möjligheter att utveckla vårt land, men den skapar också otrygghet och oro inför framtiden. I denna omvälvning måste politiken ge människorna trygghet och hopp om en bättre morgondag.

Förhandlingsresultatet om den nya regeringens program offentliggörs i dag i centrumbiblioteket Ode

3.6.2019 8.00
SRK

Ett förhandlingsresultat har nåtts vid regeringsförhandlingarna, som förts under ledning av ordförande Antti Rinne. Förhandlingsresultatet offentliggörs i dag måndag i Helsingfors centrumbibliotek Ode vid ett informationsmöte som börjar kl. 10.30.

Antti Rinne och de övriga partiordförande som deltagit i regeringsförhandlingarna – Juha Sipilä, Pekka Haavisto, Li Andersson och Anna-Maja Henriksson – presenterar regeringsprogrammets innehåll och målsättningar för medborgare och media. Vid dagens tillställning offentliggörs också fördelningen av ministerposterna och ministrarnas arbetsfördelning.

Den nya regeringens program offentliggörs i centrumbiblioteket Ode

31.5.2019 17.30
SRK

I regeringsförhandlingarna, som förs under ledning av ordförande Antti Rinne, har partierna nått enighet om regeringsprogrammets innehåll. På söndagen förhandlar partierna om ministerposterna, men enligt Rinne är förhandlingarna i övrigt slutförda.

Den nya regeringens program offentliggörs i centrumbiblioteket Ode på måndag. Biblioteksväsendet utgör en hörnsten i den finländska bildningen och erbjuder oss många gemensamma mötesplatser. Bibliotek är till för oss alla. Dessutom är bibliotek förknippade med en bra finländsk princip: det vi har till låns ska lämnas tillbaka i gott skick.

Biblioteket som en gemensam mötesplats för medborgarna erbjuder en möjlighet till genuin interaktion. Därför är det naturligt att offentliggöra den nya regeringens program just på Ode: direkt till finländarna, där människorna finns och i bildningens hemvist.

Anttii Rinnes kommentarer kl. 16.00
Antti Rinnes kommentarer i morse

Experter som hörts, uppdaterad 28.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarnam, uppdaterad 21.5
Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvosto


Regeringsförhandlingarna forsätter på fredag

31.5.2019 9.30
SRK

Regeringsförhandlingarna på Ständerhuset fortsatte till sent på onsdag kväll. Ordförandena för de förhandlande partierna fortsätter förhandla på fredag. 

Antti Rinne, som leder förhandlingarna, kommenterade på onsdag kväll kort hur förhandlingarna framskrider. Enligt Rinne är sex av åtta helheter nu klara. De frågor som återstår att lösa gäller bland annat utbildning och transport.

Antti Rinnes kommentarer i morse

Experter som hörts, uppdaterad 28.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarnam, uppdaterad 21.5
Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvosto

Regeringsförhandlingarna inne på sin artonde dag

29.5.2019 8.35
SRK

Den artonde dagen av regeringsförhandlingar drar igång i Ständerhuset i dag på onsdagen. Partiordförandena inledde sitt möte vid middagstid.

Experter som hörts, uppdaterad 28.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarnam, uppdaterad 21.5
Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvostoFjortonde dagen av regeringsförhandlingar i Ständerhuset

24.5.2019 18.45
SRK

Regeringsförhandlingarna fortsatte i Ständerhuset på fredagen. Ordförandena för de partier som deltar i regeringsförhandlingarna har behandlat frågor på förhandlingsborden kring ekonomi och fenomen. På kvällen gav Antti Rinne medierna sina kommentarer om förhandlingsläget.

På lördag hålls det inga förhandlingar i Ständerhuset, men ordförandena är förberedda för sammanträde på söndagseftermiddagen. 

Antti Rinnes kommentarer kl. 16

Experter som hörts, uppdaterad 24.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarnam, uppdaterad 21.5

Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvosto

Ordförandena för de partier som deltar i regeringsförhandlingarna fastställde riktlinjer för social‐ och hälsovårdsreformen

23.5.2019 17.30
SRK

I social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än kommuner. Det ska bli 18 självstyrande landskap. Om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning ska föreskrivas genom en särskild lag. Fullmäktigeledamöter som utses genom direkta val har ansvaret för beslutsfattandet i landskapen. I det första skedet ska landskapen ansvara för räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården.

Förhandlingarna fortsätter på fredag kl. 9.30.

Antti Rinnes kommentarer efter torstag
Pekka Haavistos kommentarer
Li Anderssons kommentarer

Experter som hörts, uppdaterad 23.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarnam, uppdaterad 21.5
Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvosto


Ordförandena för de partier som deltar i regeringsförhandlingarna fastställde riktlinjer för social‐ och hälsovårdsreformen

23.5.2019 14.10
SRK
I social- och hälsovårdsreformen överförs ansvaret för att ordna social- och hälsovårdstjänster till självstyrande områden som är större än kommuner. Det ska bli 18 självstyrande landskap. Om landskapens verksamhet, ekonomi och förvaltning ska föreskrivas genom en särskild lag. Fullmäktigeledamöter som utses genom direkta val har ansvaret för beslutsfattandet i landskapen. I det första skedet ska landskapen ansvara för räddningsverksamheten och den prehospitala akutsjukvården.

Överenskommelse nåddes om förvaltningsmodellen för social- och hälsovården

23.5.2019 9.30
SRK

Enligt regeringssonderaren Antti Rinne har en lösning i fråga om förvaltningsmodellen för social- och hälsovården uppnåtts. Modellen utgår från en indelning i 18 landskap och den offentliga sektorn som huvudsaklig tjänsteanordnare och tjänsteproducent. Den trettonde dagen av regeringsförhandlingar inleddes i dag på torsdag kl. 9.30 i Ständerhuset.

Antti Rinnes kommentarer i morse

Experter som hörts den 9–17 maj, uppdaterad 23.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarnam uppdaterad 21.5
Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvostoFörhandlare som deltar i regeringsförhandlingarna

21.5.2019 12.00
SRK
Regeringsförhandlingarna fortsatte på torsdagen i arbetsgrupper som samlades till förhandlingsbord kring särskilda teman. Dagens förhandlingar fördes i Ständerhuset och andra lokaler som statsrådet förfogar över. Nedan finns en lista över ordförandena för förhandlingarna och över arbetsgruppernas sammansättning och ordförande. I förhandlingarna deltar SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP.

Den tredje veckan av regeringsförhandlingar är igång

20.5.2019 17.40
SRK

Den tredje veckan av regeringsförhandlingar inleddes på måndagen i Ständerhuset. Under den tionde dagen av förhandlingar fortsatte arbetet med möten både för partiordförandena och för arbetsgrupperna. Förhandlingarna fortsätter på tisdag kl. 9.

Antti Rinnes kommentarer kl. 16
Antti Rinnes kommentarer i morse
Pekka Haavistos kommentarer i morse
Li Anderssons kommentarer i morse

Experter som hörts den 9–17 maj, uppdaterad 20.5
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarnam uppdaterad 20.5
Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvosto
Regeringsförhandlingarna i Ständerhuset på tisdagen

14.5.2019 18.30
SRK

Expertutfrågningarna fortsatte under tisdagen, regeringsförhandlingarnas femte dag. Denna vecka publicerar vi dagligen ca kl. 17.30 en uppdaterad förteckning över de experter som hörts. 

Regeringsförhandlingarna fortsätter på onsdag kl. 9.00.

Pekka Haavistos och Antti Rinnes kommentarer på video
Li Anderssons kommentarer på video
Anna-Maja Henrikssons kommentarer på video

Experter som hörts den 9–14 maj
Förhandlare och sakkunniga som deltar i regeringsförhandlingarna
Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvosto

Förteckningen över de experter som hörts vid regeringsförhandlingarna har uppdaterats

14.5.2019 17.30
SRK

egeringsförhandlingarnas arbetsgrupper har fortsatt att höra experter tisdagen den 14 maj. Denna vecka publicerar vi dagligen ca kl. 17.30 på statsrådets webbplats en uppdaterad förteckning över de experter som hörts i arbetsgrupperna. 

Experter som hörts vid regeringsförhandlingarna, uppdaterad, 14.5

Bilder från förhandlingarna

Håll dig uppdaterad via Twitter @valtioneuvostoRegeringsförhandlingarna fortsatte i Ständerhuset på torsdagen

9.5.2019 19.00

Under den andra förhandlingsdagen delade förhandlarna upp sig i grupper, som samlades till egna förhandlingsbord för att diskutera olika teman. Även de förhandlande partiernas ordförande sammanträdde. Under torsdagens förhandlingar hördes också bland annat ordförande för arbetsmarknadsorganisationer.

Kommentarer av Antti Rinne
Kommentarer av Li Andersson och Pekka Haavisto
Bilder från förhandlingarna

Organisering av regeringsförhandlingarna

 Följ förhandlingarna på Twitter @valtioneuvosto

Regeringsförhandlingarna startade på onsdagen i Ständerhuset

8.5.2019 19.30

Regeringsförhandlingarna inleddes i dag i Ständerhuset. I förhandlingarna deltar SDP, Centern, De gröna, Vänsterförbundet och SFP. Förhandlingarna inleddes med en genomgång av den ekonomiska, sociala och ekologiska lägesbilden.

Antti Rinnes kommentarer på video
Anna-Maja Henrikssons kommentarer på video
Li Anderssons kommentarer på video
Pekka Haavistos kommentarer på video
Juha Sipiläs kommentarer på video

Bilder

Följa oss på Twitter @valtioneuvosto


Regeringsförhandlingarna börjar

8.5.2019 15.19

​Regeringsförhandlingarna inleds under ledning av regeringssonderaren, riksdagens talman Antti Rinne i Ständerhuset i Helsingfors onsdagen den 8 maj. I förhandlingarna deltar socialdemokratiska riksdagsgruppen, centerns riksdagsgrupp, gröna riksdagsgruppen, vänsterförbundets riksdagsgrupp och svenska riksdagsgruppen.

Presskonferens

Regeringsförhandlingarna inleds i Ständerhuset i dag

8.5.2019 8.54
SRK
Regeringssonderaren Antti Rinne meddelar under förmiddagen vilka partiers riksdagsgrupper som inleder förhandlingarna om den nya regeringen. Därefter inleds regeringsförhandlingarna i Ständerhuset kl. 14.15.

Riksdagsgrupperna utsåg Antti Rinne till regeringssonderare

26.4.2019 11.16

Riksdagsgrupperna utsåg fredagen den 26 april riksdagens talman Antti Rinne till regeringssonderare. Vid mötet delade Rinne ut en rad frågor om regeringsprogrammet till riksdagsgrupperna. Rinne vill bland annat veta riksdagsgruppernas syn på att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 grader, utveckla nationalspråkens ställning i Finland, utveckla arbetslivet och familjeledigheterna, revidera systemet för social trygghet och revidera social- och hälsovården. Rinne vill ha riksdagsgruppernas svar senast den 30 april.
Riksdagens pressmeddelande 26.4.2019


Hur bildas en ny regering?

17.4.2019 13.33

 

En video på två minuter visar hur regeringsbildningsprocessen framskrider steg för steg, från riksdagshuset till Statsrådsborgen. Informationen finns också i skriftlig form.

Mer information om utnämning och konstituering av statsrådet

Material som beretts vid ministerierna för den kommande regeringen (huvudsakligen på finska)

Regeringsbildningen efter riksdagsvalet

15.4.2019 13.52
SRK
Regeringsbildningen inleds efter att den nya riksdagen har konstituerat sig och riksmötet har öppnats. En företrädare för den riksdagsgrupp som i valet fått in flest ledamöter i riksdagen sammankallar företrädarna för riksdagsgrupperna till överläggningar, där man kommer överens om vem som ska leda regeringssonderingarna.