Timo Harakka

Arbetsminister

Finlands Socialdemokratiska Parti


Aktuellt

Finland föreslår en EU-handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Nyhet 2.12.2019 18.03
Finland vill i högre grad ha med företagen och de mänskliga rättigheterna på EU:s agenda
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft Ministerium für auswärtige Angelegenheiten
Pressmeddelande 29.11.2019 11.38
Minister Harakka och minister Kulmuni deltar i konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 27.11.2019 11.17
Investeringar i samhällsutveckling stöds med en tilläggssatsning på ett kompetenscenter
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 21.11.2019 13.53
Minister Harakka på Team Finland-resa till Indien
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 18.11.2019 13.33
En oberoende forskargrupp ska utvärdera metoder för att höja sysselsättningsgraden
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 15.11.2019 16.00
Minister Harakka och minister Kulmuni träffar Nederländernas vice minister Mona Keijzer i Helsingfors
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 4.11.2019 8.51
Slutrapport om aktiveringsmodellens konsekvenser
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 1.11.2019 15.01
Tomi Lounema blir verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen
Ministerium für Arbeit und Wirtschaft
Pressmeddelande 31.10.2019 13.33