Timo Harakka

Arbetsminister

Finlands Socialdemokratiska Parti


Aktuellt

Finland föreslår en EU-handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter
Ministry for Foreign Affairs Ministry of Economic Affairs and Employment
Nyhet 2.12.2019 18.03
Finland vill i högre grad ha med företagen och de mänskliga rättigheterna på EU:s agenda
Ministry for Foreign Affairs Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 29.11.2019 11.38
Vid mötet i konkurrenskraftsrådet den 28 november behandlades konsumenträttigheter och företags skatterapportering
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 28.11.2019 17.03
Minister Harakka och minister Kulmuni deltar i konkurrenskraftsrådets möte i Bryssel
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 27.11.2019 11.17
Investeringar i samhällsutveckling stöds med en tilläggssatsning på ett kompetenscenter
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 21.11.2019 13.53
Minister Harakka på Team Finland-resa till Indien
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 18.11.2019 13.33
En oberoende forskargrupp ska utvärdera metoder för att höja sysselsättningsgraden
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 15.11.2019 16.00
Minister Harakka och minister Kulmuni träffar Nederländernas vice minister Mona Keijzer i Helsingfors
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 4.11.2019 8.51
Slutrapport om aktiveringsmodellens konsekvenser
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 1.11.2019 15.01
Tomi Lounema blir verkställande direktör för Försörjningsberedskapscentralen
Ministry of Economic Affairs and Employment
Pressmeddelande 31.10.2019 13.33